China Guangzhou Yiyao

more Guangzhou Yiyao football formations

0 comments / September 23, 2015

Guangzhou Yiyao players:

  • 2.- BA I LE TIAN
  • 6.- ZHANG XIAOGE
  • 9.- YIN ZIYU
  • 10.- YAO ZHIU
  • 14 - LIU ZHENG
  • 11.- CAI JIA JIE
  • 17.- NI SHENGJIE
  • 15.- XIE NUO
  • 19.- YIN JIAN JUN
  • 22.- CAO JUNZE

Rebuild this formation

Build your own Guangzhou Yiyao formation.

Share this 4-2-3-1 formation

Share |

direct link:

twitter and facebook link:

img code — copy and paste this to your forum:

use this link to create a Guangzhou Yiyao formation:

Comments

There are no comments yet. Click here to add your comment.