China Jiangsu Shuntian

more Jiangsu Shuntian football formations

0 comments / December 27, 2016

Jiangsu Shuntian players:

 • Gu
 • Sainsbury
 • Li
 • Hong
 • Ren
 • Zhou
 • Wu
 • Liu
 • Ramirez
 • Martinez
 • Texeira

Rebuild this formation

Build your own Jiangsu Shuntian formation.

Share this 4-1-3-2 formation

Share |

direct link:

twitter and facebook link:

img code — copy and paste this to your forum:

use this link to create a Jiangsu Shuntian formation:

Comments

There are no comments yet. Click here to add your comment.