Belarus Slavia Mozyr

more Slavia Mozyr football formations

0 comments / January 20, 2017

Slavia Mozyr players:

 • Kaszuba
 • Kholodinskiy
 • Gabovda
 • Ristovich
 • Bubnov
 • Ogar
 • Kuntsevich
 • Slabashevich
 • Yasukevich
 • Ryzhko
 • Saroka

Rebuild this formation

Build your own Slavia Mozyr formation.

Share this 4-3-3 formation

Share |

direct link:

twitter and facebook link:

img code — copy and paste this to your forum:

use this link to create a Slavia Mozyr formation:

Comments

There are no comments yet. Click here to add your comment.