Japan Jubilo Iwata

by bustelo

more Jubilo Iwata football formations

0 comments / August 25, 2019

Jubilo Iwata players:

 • Yoshikatsu Kawaguchi
 • Makoto Tanaka
 • Hideto Suzuki
 • Yūichi Komano
 • Dunga
 • Toshihiro Hattori
 • Takashi Fukunishi
 • Toshiya Fujita
 • Hiroshi Nanami
 • Masashi Nakayama
 • Ryōichi Maeda

Rebuild this formation

Build your own Jubilo Iwata formation.

Share this 3-5-2 formation

Share |

direct link:

twitter and facebook link:

img code — copy and paste this to your forum:

use this link to create a Jubilo Iwata formation:

Comments

There are no comments yet. Click here to add your comment.