Click here to create your own Cruzeiro EC formation.

Search football formations:

927 formations found
 • Brazil flag Cruzeiro EC

  0 comments / March 22, 2023

  Cruzeiro EC players:

  • 21- Gilberto
  • 9- Bruno R.
  • 20- J. Iturbe*
  • 17- Ramiro
  • 19- É. Flores*
  • 5- Wallisson
  • 4- M. Dória*
  • 26- L. Oliveira
  • 16- Kaiki
  • 2- Wesley
  • 1- Rafael Cabral
 • Brazil flag Cruzeiro EC

  0 comments / March 9, 2023

  Cruzeiro EC players:

  • 21- Gilberto
  • 9- Bruno R.
  • 10- Nikão
  • 22- Stênio
  • 8- Neto Moura
  • 16- Kaiki
  • 5- Wallisson
  • 32- D. Muñoz*
  • 29- Reynaldo
  • 26- L. Oliveira
  • 1- Rafael Cabral
 • Brazil flag Cruzeiro EC

  0 comments / February 27, 2023

  Cruzeiro EC players:

  • 21- Giilberto
  • 9- Bruno R.
  • 10- Nikão
  • 16- Kaiki
  • 22- Stênio
  • 5- Wallisson
  • 8- D. Pituca*
  • 2- R. Rojas*
  • 26- Oliveira
  • 3- M. Dória*
  • 1- Rafael
 • Brazil flag Cruzeiro EC

  0 comments / February 24, 2023

  Cruzeiro EC players:

  • 21- Giilberto
  • 10- Nikão
  • 9- Bruno R.
  • 16- Kaiki
  • 22- Stênio
  • 5- Wallisson
  • 8- D. Pituca*
  • 2- R. Rojas*
  • 29- Reynaldo
  • 26- Oliveira
  • 1- Rafael
 • Brazil flag Cruzeiro EC

  0 comments / February 12, 2023

  Cruzeiro EC players:

  • 88- M. Davó
  • 7- M. Vital
  • 11- Wesley
  • 37- F. Pellistri*
  • 17- Ramiro
  • 8- Neto M.
  • 16- Kaiki
  • 33- Igor Formiga
  • 27- Neris
  • 14- E. Brock
  • 98- Anderson
 • Brazil flag Cruzeiro EC

  0 comments / February 12, 2023

  Cruzeiro EC players:

  • 21- Gilberto
  • 10- Nikão
  • 9- Bruno R.
  • 23- F. Machado
  • 12- William F.
  • 5- Wallisson
  • 22- Stênio
  • 2- Wesley G.
  • 26- L. Oliveira
  • 29- Reynaldo
  • 1- Rafael Cabral
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 154 155 Next