Click here to create your own Borussia Dortmund formation.

Search football formations:

17123 formations found
 • Germany flag Borussia Dortmund

  0 comments / July 5, 2020

  Borussia Dortmund players:

  • Burki
  • Zagadou
  • Hummels
  • Meunier
  • Schultz
  • Witsel
  • Brandt
  • Can
  • Sancho
  • Reus
  • Haaland
 • Germany flag Borussia Dortmund

  0 comments / July 2, 2020

  Borussia Dortmund players:

  • 옌스 레만
  • 크리스티안 뵈른스
  • 위르겐 콜러
  • 에바니우송
  • 데데
  • 외르크 하인리히
  • 슈테판 로이터
  • 라스 릭켄
  • 토마시 로시츠키
  • 마르시우 아모로주
  • 얀 콜러
 • Germany flag Borussia Dortmund

  0 comments / June 30, 2020

  Borussia Dortmund players:

  • DC 88
  • Mota
  • Spiri
  • Znexx
  • Diegao
  • Ticho
  • Mauricio
  • Pipeño
  • Alexis
  • Spunoc
  • Arquero
 • Germany flag Borussia Dortmund

  0 comments / June 30, 2020

  Borussia Dortmund players:

  • 옌스 레만
  • 크리스토프 메첼더
  • 아흐메드 마두니
  • 데데
  • 에바니우송
  • 후안 페르난데스
  • 토르스텐 프링스
  • 외르크 하인리히
  • 제바스티안 켈
  • 얀 콜러
  • 에베르통
 • Germany flag Borussia Dortmund

  0 comments / June 29, 2020

  Borussia Dortmund players:

  • 슈테판 클로스
  • 마티아스 잠머
  • 위르겐 콜러
  • 볼프강 파이어싱거
  • 미하엘 조르크
  • 폴 램버트
  • 안드레아스 묄러
  • 외르크 하인리히
  • 슈테판 로이터
  • 슈테팡 사퓌자
  • 하이코 헤어리히
 • Germany flag Borussia Dortmund

  0 comments / June 27, 2020

  Borussia Dortmund players:

  • دوناروما
  • کولیبالی
  • پاپوس تپولاس
  • فیلیپه لوییز
  • کانسلو
  • نبی کیتا
  • استروتمن
  • حکیم زیاش
  • کیتا بالده
  • اندرسون
  • سوارز
Previous 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 2853 2854 Next