Click here to create your own Korea DPR formation.

Search football formations:

228 formations found
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / January 22, 2021

  Korea DPR players:

  • 김태엽
  • 이희창
  • 임지웅
  • 노은석
  • 이원진
  • 이주헌
  • 김성현
  • 이해준
  • 신정민
  • 지현수
  • 이재희
  • ...
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / December 2, 2020

  Korea DPR players:

 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / November 12, 2020

  Korea DPR players:

  • 리명국
  • 리준일
  • 리광천
  • 박철진
  • 지윤남
  • 차정혁
  • 안영학
  • 문인국
  • 박남철
  • 홍영조
  • 정대세

  About this formation:

  2010 월드컵 북한
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / October 24, 2020

  Korea DPR players:

  • CHAN-MYUNG
  • YUNG-KYOO
  • ZOONG-SUN
  • LI-SOB
  • YOON-KYUNG
  • SEUNG-ZIN
  • SEUNG-HWI
  • BONG-ZIN
  • DOO-IK
  • SUNG-IL
  • DONG-WOON
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / October 17, 2020

  Korea DPR players:

  • MYONG-GUK
  • JUN-IL
  • KWANG-CHON
  • JONG-HYOK
  • CHOL-JIN
  • IN-GUK
  • YONG-HAK
  • NAM-CHOL
  • YUN-NAM
  • YONG-JO
  • TAE-SE
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / October 6, 2020

  Korea DPR players:

  • Ho Jak-sun
  • Jong Il-gwan
  • Pak Doo-ik
  • Pak Nam-chol
  • Mun In-guk
  • Ri Dong-un
  • Ji Yun-nam
  • Nam Song-chol
  • Rim Jung-son
  • Ri Kwang-chon
  • Ri Myong-guk
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 38 Next