Click here to create your own Korea DPR formation.

Search football formations:

228 formations found
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / June 4, 2015

  Korea DPR players:

  • GK
  • DEF
  • DEF
  • DEF
  • MID
  • MID
  • FWD
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 23, 2015

  Korea DPR players:

  • 골키퍼
  • 센터백
  • 센터백
  • 풀백
  • 풀백
  • 미드필더
  • 미드필더
  • 미드필더
  • 윙어
  • 윙어
  • 공격수
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 17, 2015

  Korea DPR players:

  • Myong-Guk 1(Pyongyang)
  • Jun II 3(Sobaeksu)
  • Kwan-Chon 5(April 25)
  • Chol-Jin 13(Amrokgang)
  • Jong-Hyok 2(Amrokgang)
  • Yun-Nam 8(April 25)
  • Yong Hak 17(Omiya)
  • Nam-Chol 4(April 25)
  • In-Guk 11(April 25)
  • Yong-Jo 10(Rostov)
  • Tae-Se 9(Kawasaki)
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / April 2, 2015

  Korea DPR players:

  • 은준
  • 남범석
  • 홍지민
  • 손영로
  • 송민석
  • 홍인석
  • 남윤찬
  • 허영재
  • 백찬열
  • 이승현
  • 김진호

  About this formation:

  사과대리그 1
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / February 7, 2015

  Korea DPR players:

  • 정필규
  • 임준식
  • 배철우
  • 강동우
  • 양원모
  • 정휘진
  • 박기태
  • 문병설
  • 김종혁
  • 한성준
  • 김재훈

  About this formation:

  ㅇㄴ
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / January 23, 2015

  Korea DPR players:

  • Ri Myong Guk -Gk
  • Ri Kwang Chon -CB
  • Ri Jun II -CB
  • Nam Song Chol -LB
  • Cha Jong Hyok -RB
  • Ahn Young Hak -CM
  • Ji Yun Nam -CM
  • Mun In Guk -LM
  • Pak Nam Chol - RM
  • Hong Young Jo -F
  • Jong Tae Se -F
Previous 1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 37 38 Next