Click here to create your own Korea DPR formation.

Search football formations:

230 formations found
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / October 17, 2020

  Korea DPR players:

  • MYONG-GUK
  • JUN-IL
  • KWANG-CHON
  • JONG-HYOK
  • CHOL-JIN
  • IN-GUK
  • YONG-HAK
  • NAM-CHOL
  • YUN-NAM
  • YONG-JO
  • TAE-SE
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / October 6, 2020

  Korea DPR players:

  • Ho Jak-sun
  • Jong Il-gwan
  • Pak Doo-ik
  • Pak Nam-chol
  • Mun In-guk
  • Ri Dong-un
  • Ji Yun-nam
  • Nam Song-chol
  • Rim Jung-son
  • Ri Kwang-chon
  • Ri Myong-guk
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / August 17, 2020

  Korea DPR players:

  • Ri Myong-Guk
  • Ri Jun-Il
  • Pak Chol-Jin
  • Ri Kwang-Chon
  • Cha Jong-Hyok
  • Ji Yun-Nam
  • An Yong-Hak
  • Mun In-Guk
  • Pak Nam-Chol
  • Hong Yong-Jo
  • Jong Tae-Se

  About this formation:

  Korea DPR starting line up at the 2010 World Cup
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / July 20, 2020

  Korea DPR players:

  • 준형
  • 상윤
  • 민기
  • 재연
  • 준의
  • 준서
  • 태규
  • 무엘
  • 남구
  • 시현
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / July 19, 2020

  Korea DPR players:

  • 리명국
  • 박남철
  • 리광천
  • 전광익
  • 차정혁
  • 안영학
  • 김국진
  • 량용기
  • 홍영조
  • 박남철
  • 정대세
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / July 15, 2020

  Korea DPR players:

  • 조현우
  • 알렉산더 아놀드
  • 솔 캠벨
  • 김민재
  • 푸욜
  • 손흥민
  • 해리 케인
  • 이강인
  • 오베르마르스
  • 지네딘 지단
  • 호나우두
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 38 39 Next