Click here to create your own Korea DPR formation.

Search football formations:

227 formations found
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / June 16, 2020

  Korea DPR players:

  • 은준
  • 건희
  • 세훈
  • 준현
  • 정현
  • 용진
  • 충만
  • 형준
  • 민훈
  • 준수
  • 인희
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / June 5, 2020

  Korea DPR players:

  • Ri Myong-guk
  • Shin Yung-kyoo
  • An Yong-hak
  • Oh Yoon-kyung
  • Lim Zoong-sun
  • Pak Nam-chol
  • Ji Yun-nam
  • Pak Seung-zin
  • Pak Doo-ik
  • Li Dong-woon
  • Jong Tae-se
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 25, 2020

  Korea DPR players:

  • 이운재
  • 최진철
  • 홍명보
  • 김태영
  • 김남일
  • 이영표
  • 송종국
  • 유상철
  • 박지성
  • 설기현
  • 안정환
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 20, 2020

  Korea DPR players:

  • 김병지
  • 홍명보
  • 김민재
  • 이영표
  • 차두리
  • 기성용
  • 박지성
  • 손흥민
  • 황의조
  • 황희찬
  • 안정환
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 20, 2020

  Korea DPR players:

  • 조현우
  • 유상철
  • 기성용
  • 이용
  • 차두리
  • 이승우
  • 이청룡
  • 박지성
  • 황희찬
  • 손흥민
  • 안정환

  About this formation:

  한국국가대표 옛날버전 + 최근버전
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 20, 2020

  Korea DPR players:

  • 김승규
  • 홍철
  • 김민재
  • 김영권
  • 이용
  • 기성용
  • 정우영
  • 이강인
  • 황희찬
  • 손흥민
  • 안정환

  About this formation:

  정우영과 기성용을 이용해 손흥민과 이강인 쪽으로 볼을 보내고 크로스를 올리면 안정환과 황희찬이 마무리를 한다.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 38 Next