Click here to create your own Korea DPR formation.

Search football formations:

227 formations found
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / August 13, 2019

  Korea DPR players:

  • 한승목
  • 이형우
  • 임성환
  • 성 세용
  • 임채진
  • 김진수
  • 황인성
  • 김현준
  • 이상훈
  • 채정훈
  • 정병호
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / August 13, 2019

  Korea DPR players:

  • 한승목
  • 이형우
  • 임성환
  • 성 세용
  • 임채진
  • 황인성
  • 김현준
  • 김진수
  • 채정훈
  • 정병호
  • 이상훈
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / August 4, 2019

  Korea DPR players:

  • 리명국
  • 안성일
  • 장국철
  • 심현진
  • 김철범
  • 리은철
  • 리용직
  • 김경훈
  • 김용일
  • 박광룡
  • 한광성
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / June 27, 2019

  Korea DPR players:

  • Ri Myong-Guk
  • Ri Kwang-Chon
  • Ji Yun-Nam
  • Kim Yong-Jun
  • Pak Nam-Chol
  • Mun In-Guk
  • Hong Yong-Jo

  About this formation:

  7-a-side Tournament

  North Korea:
  Ri - Hong, Ji, Kim, Mun, Pak, Ri.
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 18, 2019

  Korea DPR players:

  • 김동현
  • 황인수
  • 김동우
  • 손혁우
  • 신지섭
  • 이동규
  • 김장원
  • 이영상
  • 김동희
  • 이기세
  • 임대원

  About this formation:

  1쿼터
 • National Teams flag Korea DPR

  0 comments / May 10, 2019

  Korea DPR players:

  • 테어 슈테겐
  • 버질 반 다이크
  • 헤라르드 피케
  • 앤디 로버트슨
  • 조슈아 키미히
  • 이반 라키티치
  • 에당 아자르
  • 베르나르드 실바
  • 라힘 스털링
  • 리오넬 메시
  • 모하메드 살라
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 38 Next