Click here to create your own Legia Warszawa formation.

Search football formations:

2363 formations found
 • Poland flag Legia Warszawa

  0 comments / August 26, 2010

  Legia Warszawa players:

  • Helmes
  • Smolarek
  • Pantelic
  • Ze Maria
  • Emanuelson
  • Iwanski
  • Sarpei
  • Hinkel
  • Ujfaluši
  • Caldwell
 • Poland flag Legia Warszawa

  0 comments / August 25, 2010

  Legia Warszawa players:

  • Stekelenburg
  • Ujfaluši
  • Caldwell
  • Hinkel
  • Sarpei
  • Iwanski
  • Ze Maria
  • Emanuelson
  • Pantelic
  • Helmes
  • Smolarek
 • Poland flag Legia Warszawa

  0 comments / August 25, 2010

  Legia Warszawa players:

  • Stekelenburg
  • Hinkel
  • Caldwell
  • Ujfaluši
  • Sarpei
  • Emanuelson
  • Iwanski
  • Bakkal
  • Ze Maria
  • Pantelic
  • Helmes
 • Poland flag Legia Warszawa

  0 comments / August 25, 2010

  Legia Warszawa players:

  • Stekelenburg
  • Ujfaluši
  • Sarpei
  • Caldwell
  • Hinkel
  • Galletti
  • Iwanski
  • Bakkal
  • Emanuelson
  • Pantelic
  • Helmes
 • Poland flag Legia Warszawa

  0 comments / August 23, 2010

  Legia Warszawa players:

  • Stekelenburg
  • Hinkel
  • Ujfaluši
  • Sarpei
  • Caldwell
  • Emanuelson
  • Iwanski
  • Bakkal
  • Ze Maria
  • Helmes
  • Pantelic
 • Poland flag Legia Warszawa

  0 comments / August 22, 2010

  Legia Warszawa players:

  • Stekelenburg
  • Ujfaluši
  • Hinkel
  • Caldwell
  • Sarpei
  • Emanuelson
  • Iwanski
  • Bakkal
  • Galletti
  • Pantelic
  • Helmes