Click here to create your own FC Seoul formation.

Search football formations:

1273 formations found
 • South Korea flag FC Seoul

  0 comments / November 7, 2022

  FC Seoul players:

  • 칼레드
  • 오스마르
  • 코바
  • 마우링요
  • 알리바예프
  • 팔로세비치
  • 케이지로
  • 안델손
  • 에반드로
  • 마티치
 • South Korea flag FC Seoul

  0 comments / October 28, 2022

  FC Seoul players:

  • 이준휘
  • 김영재
  • 전호진
  • 이도현
  • 안지호
  • 권해찬
  • 안상헌
  • 이준혁
  • 조용준
  • 임현민
  • 이준서
 • South Korea flag FC Seoul

  0 comments / October 16, 2022

  FC Seoul players:

  • 양한빈
  • 오스마르
  • 김주성
  • 이상민
  • 백상훈
  • 기성용
  • 윤종규
  • 김진야
  • 팔로세비치
  • 일류첸코
  • 박동진
 • South Korea flag FC Seoul

  0 comments / October 4, 2022

  FC Seoul players:

  • 양한빈
  • 김주성
  • 이상민
  • 윤종규
  • 김진야
  • 오스마르
  • 기성용
  • 백상훈
  • 팔로세비치
  • 나상호
  • 일류첸코
 • South Korea flag FC Seoul

  0 comments / July 17, 2022

  FC Seoul players:

  • 양한빈
  • 오스마르
  • 이한범
  • 이태석
  • 윤종규
  • 기성용
  • 팔로세비치
  • 황인범
  • 나상호
  • 조영욱
  • 일류첸코

  About this formation:

  FC SEOUL
 • South Korea flag FC Seoul

  0 comments / July 12, 2022

  FC Seoul players:

  • 황성민
  • 백종범
  • 양한빈
  • 김신진
  • 박성훈
  • 강상희
  • 황현수
  • 이상민
  • 고광민
  • 고요한
  • 오스마르
  • ...
Previous 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 212 213 Next