China Formation 2017
China Logo

China Football Formation

Creation DateJanuary 8, 2017

Lineup (4-3-3)

Fusheng · Xiuquan · Zhiyi · Chao · Jihai · Zhi · Zhixing · Mingyu · Huayun · Guangming · Haidong