BATE Borisov Formation 2023
BATE Borisov Logo

BATE Borisov Football Formation

Creation DateMay 5, 2023

Lineup (4-2-1-3)

1. VEREMKO
4. NECHAEV
2. GONCHARENKO
3. BORDACHEV
6. YABLONSKIY
5. VOLODKO
7. GONCHARIK
8. KRIVETS
10. BULYGA
11. NEKHAYCHIK
9. SIGNEVICH