BATE Borisov Formation 2023
BATE Borisov Logo

BATE Borisov Football Formation

Creation DateSeptember 8, 2023 UsernameYJ Kim

Lineup (5-4-1)

CHERNIK · MLADENOVIC · KHAGUSH · FILIPENKO · POLYAKOV · VOLODKO · KARNITSKIY · VOLODJKO · YABLONSKIY · GORDEYCHUK · SIGNEVICH