China Formation 2024
China Logo

China Football Formation

Creation DateMay 13, 2024

Lineup (4-3-3)

Li Fusheng · Jia Xiuquan · Fan Zhiyi · Sun Jihai · Wu Chengying · Li Tie · Zheng Zhi · Rong Zhixing · Wu Lie · Gu Guangming · Lee Wei Tong