China Formation 2024
China Logo

China Football Formation

Creation DateMay 13, 2024

Lineup (4-3-3)

Li Fusheng · Fan Zhiyi · Sun Jihai · Wu Chengying · Jia Xiuquan · Li Tie · Zheng Zhi · Rong Zhixing · Gu Guangming · Wu Lei · Lee Wei Tong