Belarus Formation 2011
Belarus Logo

Belarus Football Formation

Creation DateSeptember 1, 2011 UsernameMirza18BiH

Lineup (4-4-1-1)

Zhevnov · Martynovich · Verkhovtsov · Shitov · Bordachev · Kislyak · Kulchiy · Filipenko · Zhavnerchik · Putsila · Voronkov

Belarus vs Bosnia and Herzegovina