Belarus Formation 2011
Belarus Logo

Belarus Football Formation

Creation DateSeptember 2, 2011 UsernameMirza18BiH

Lineup (4-4-1-1)

Zhevnov · Martynovich · Verkhovtsov · Shitov · Filipenko · Kulchiy · Kislyak · Bordachev · Zhavnerchik · Putsila · Voronkov

Belarus vs Bosnia And Herzegovina